Llei de l'Impost sobre Societats. Legislació consolidada [+llegir]

Reglament de l'Impost sobre Societats [+llegir]

Llei General Tributària. Legislació consolidada [+llegir]

Llei de Règim fiscal d'Entitats no lucratives i Mecenatge [+llegir]

Reglament Règim fiscal d'Entitats no lucratives i Mecenatge [+llegir]

Llei de l'Impost sobre la Renda i el Patrimoni. Legislació consolidada [+llegir]

Reglament de l'Impost sobre la Renda i Patrimoni [+llegir]

Reglament General de Recaptació [+llegir]

Reglament General d'Inspecció de Tributs [+llegir]