El correcte compliment de les obligacions fiscals, així com una correcta planificació i previsió dels impostos és una de les principals prioritats de qualsevol empres i entitat.

És per això que el nostre Departament s’encarrega de vetllar per a que el compliment de les seves obligacions tributàries sigui conforme la normativa vigent en la seva operativa diària.

Els nostres principals serveis són:

  • Assessorament i suport en el dia a dia dels nostres clients.
  • Planificació fiscal per a l'optimizació de la càrrega tributària, mitjançant la utilització de tots els beneficis fiscals que la normativa permet.
  • Gestió i tràmits davant l’Agència Tributaria i altres organismes oficials.
  • Estudi i redacció de tot tipus de recursos i reclamacions.
  • Aplaçament d’Impostos.
  • Assessorament permanent i personalitzat en matèria tributària.
  • Declaracions trimestrals d’Iva, Irpf i d’altres.
  • Impost sobre Societats.
  • Declaracions de l'Impost sobre la Renda deles persones físiques (Renda) i Patrimoni.
  • Representació davant la Inspecció d’Hisenda.