És una de les parts  més compromeses i delicades de qualsevol estructura empresarial. Els treballadors són la base més important de qualsevol empresa i per això cal trobar un equilibri entre les seves necessitats atencions conjugat amb un estalvi de costos laborals per part de l’empresa.

La nostra estructura professional té un Departament exclusiu especialitzat en la matèria que dona suport  i assessorament laboral a les empreses optimitzant els interessos dels treballadors amb l’estalvi de costos laborals per l’empresa.

Serveis:

  • Contractació Laboral.
  • Confecció de Nòmines.
  • Sol.licitud i gestió de subvencions.
  • Tramitació prestacions a la Seguretat Social.
  • Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.
  • Assessorament en relacions laborals, convenis col.lectius i reunions amb comités d’empresa.
  • Alta i afiliació a la Tresoreria tan en règim general com especial d’autònoms.
  • Alta de nous centres de treball.