Llei de Societats de Capital. Legislació consolidada [+llegir]

Reglament del Registre Mercantil [+llegir]